سوالات امتحان نهایی زبان فارسی (۳)

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی (۳)

رشته ریاضی فیزیک

+ پاسخنامه

سالهای ۸۵ تا ۹۵

در این بخش سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ از سال ۸۵ تا ۹۵ رشته ریاضی فیزیک همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما عزیزان قرار گرفته شده

سایت بیا تو کنکور با تلاش بسیار این مجموعه منظم رو تهیه و تنظیم و در دسترس شما عزیزان قرار داده . سوالات بصورت کامل همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما دانش آموزان عزیز قرار داده شده اند .

کلیه سالها بصورت کامل درج شده و به محض اینکه سوالات امتحان نهایی سال۹۶ زبان فارسی۳ منتشر شد در سایت قرار داده خواهند شد .

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی (۳)

امتحان نهایی سال ۹۵

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۹۵+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۹۵+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی۹۵+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۹۴

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۹۴+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۹۴+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی۹۴+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۹۳

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۹۳+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۹۳+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی۹۳+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۹۲

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۹۲+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۹۲+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی۹۲+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۹۱

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۹۱+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۹۱+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی۹۱+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۹۰

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۹۰+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۹۰+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی۹۰+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۸۹

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۸۹+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۸۹+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی۸۹+ پاسخ نامه

امتحان سال ۸۸

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۸۸+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۸۸+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی ۸۸+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۸۷

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۸۷+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۸۷+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی ۸۷+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۸۶

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۸۶+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ شهریور ۸۶+ پاسخ نامه

 سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ دی ۸۶+ پاسخ نامه

امتحان نهایی سال ۸۵

سوالات امتحان نهایی زبان فارسی ۳ خرداد ۸۵+ پاسخ نامه

سوالات امتحان نهایی سوم دبیرستان- متوسطه 2 سوم ریاضی

دیدگاه خود را بیان کنید